Fysiobouts

Disclaimer


Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Fysiobouts is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
 
Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Fysiobouts of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiobouts.
 
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
 
Fysiobouts
Theerestraat 5
5271 GB Sint Michielsgestel
 
Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Fysiobouts geen controle heeft.
Fysiobouts draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Aanmelden bij Fysiobouts

T 073-5517484
E info@fysiobouts.nl

Intakeformulier »

Graag invullen voor 1e afspraak.
 

Adres Fysiobouts

Theerestraat 5
5271 GB Sint Michielsgestel

 

Openingstijden  

Maandag, woensdag,donderdag, vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur, dinsdag van 8.00uur tot 21.00uur.

 

Medische trainingstherapie: overdag en 's avonds tot 21.00 uur (donderdag tot 18.00 uur).
 
 

Fysiobouts op Facebook »

FysioNet Copyright © 2018 Fysiobouts - All rights reserved | Disclaimer | Sitemap