Fysiobouts

Oro Myo Functionele Therapie


Oefenen van de spieren in en rond de mond

Tijdens de Oro Myo Functionele therapie worden de spieren in en rond de mond geoefend. De spierbalans wordt hersteld wat zijn invloed heeft op de vorm van het gebit. Het slikpatroon wordt verbeterd en het afwijkend mondgedrag verdwijnt.

Positieve invloed op kaakklachten

Deze therapie heeft ook positieve invloed op kaakklachten die zijn ontstaan door een verkeerde tongpositie (voor in de mond) en verkeerd slikpatroon. Hierdoor is er een constante rek op de banden aan de achterkant van de kaak is er een overbelasting van de spieren. Pijn in de kaakspieren, hoofdpijn en nekpijn kunnen het gevolg zijn. 
 
Er zijn diverse vormen van afwijkend mondgedrag:

1. Duim, vinger- en/of speenzuigen

Wanneer een kind dit op driejarige leeftijd nog steeds doet, is er sprake van afwijkend mondgedrag. Vanaf dat moment kan het duimen, zuigen of spenen een negatieve invloed hebben op de stand van de tanden en de vorm van de kaak. Daarnaast kan de kracht van spieren in en rond de mond afnemen. 
 
Door het zuiggedrag komt het regelmatig voor dat de spieren in en rond de mond verslappen, waardoor habitueel mondademen, open mondgedrag en afwijkend slikken kan ontstaan. Dit kan leiden tot een afwijkende vorm van het gebit.

2. Open mondgedrag

Wanneer de mond gedurende de dag regelmatig open is in rust (bijvoorbeeld tijdens tv kijken), is er sprake van open mondgedrag.
Vaak ligt de tong dan slap onderin de mond en drukt de tong met een grote kracht tegen de tanden aan, waardoor de tanden naar voren worden geduwd. Daarnaast is er veelal sprake van slappe mondspieren en mondademen.

3. Habitueel mondademen

Bij habitueel mondademen is de gewoonte ontstaan om door de mond te ademen terwijl de neus voldoende doorgankelijk is. Gevolgen van habitueel mondademen kunnen zijn een terugkerende infectie in de keel of van de amandelen of zelfs een middenoorontsteking.

4. Afwijkende tongligging in rust

Hierbij is de positie van de tong afwijkend. De tong ligt niet achter de tanden tegen het gehemelte, maar op de mondbodem, tegen of tussen de tanden of te ver achter in de mond.

5. Foutieve lipgewoonten

Onder foutieve lipgewoonten wordt liplikken en lipzuigen verstaan. Deze afwijkingen komen veelal voor bij mensen die door de mond ademen. Doordat de lippen droog worden tijdens het mondademen wordt het veelal als ‘prettig’ ervaren om de lippen te bevochtigen met de tong. Lipzuigen is meestal een gevolg van liplikken.

6. Afwijkend kauwen

Onder afwijkend kauwen wordt het smakken, het tegelijkertijd aan twee kanten kauwen en het verkeerd afbijten van voedsel verstaan. Dit kan leiden tot een verstoord evenwicht van de spieren in en rond de mond.

7. Nagelbijten

Tijdens het nagelbijten schuift de onderkaak naar voren en ontstaat er te veel spanning in de kaakgewrichten, waardoor pijnklachten en overbelasting van spieren in het mondgebied het gevolg kunnen zijn. Bovenstaande vormen van afwijkend mondgedrag kunnen leiden tot afwijkend slikken.

8. Afwijkend slikken

Er wordt gesproken van afwijkend slikken wanneer de tong tijdens het slikken tegen de tanden en/of kiezen aan duwt of wanneer de tong tussen de tanden en/of kiezen door komt. Per dag slikt een mens ongeveer 2000 keer. Wanneer de tong elke keer met een grote kracht tegen of tussen de tanden en/of kiezen komt, zal dit invloed hebben op de vorm van het gebit

Normaal gesproken is de mond gesloten, rust de tongpunt tegen het gehemelte achter de boventanden en wordt er door de neus geademd. Dit kan invloed hebben op de groei van de kaak, tanden en kiezen wat weer kan leiden tot incorrect articuleren. Bijvoorbeeld het praten met de tong tussen de tanden (slissen) en tot afwijkend slikken.


Aanmelden Oro Myo Functionele Therapie, verzekering en verwijzing »

 

Terug naar het overzicht van gespecialiseerde therapieën »


FysioNet Copyright © 2017 Fysiobouts - All rights reserved | Disclaimer | Sitemap